Fortrolighedspolitik

Generelt

DER Touristik Denmark, org.nr 556306-1653, (Apollo og falklauritsen.dk), respekterer dit privatliv. Du skal altid kunne føle dig tryg, når du overlader dine personlige oplysninger til Apollo. Med denne fortrolighedspolitik vil vi beskrive, hvordan vi sikrer, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, den danske lov om personlige oplysninger og EU's kommende forordning om databeskyttelse (GDPR).

Dataansvarlig

Apollo er ansvarlig for at behandle dine personlige oplysninger, og at denne behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Apollo er ansvarlig for behandlingen af personlige oplysninger på Apollos hjemmesider, mobilapp og i andre kommunikationssystemer med forbindelse til Apollo.

Databeskyttelsesansvarlige

Apollo har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig, der bl.a. har til opgave at føre tilsyn med, at den dataansvarliges behandling af dine personlige oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Apollos databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på følgende e-mailadresse: [email protected] eller pr. post til: DER Touristik Denmark, Att: ”Databeskyttelsesansvarlige”, Amager Strandvej 60, 2300 København S.

Kontaktoplysninger

Tøv ikke med at kontakte Apollo, hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, behandling af dine personlige oplysninger, eller hvis du vil anmode om et udskrift af registret. Du kan kontakte os på [email protected]. Du kan også kontakte os via kundeservice på apollorejser.dk. Alternativt kan du besøge en af vores fysiske butikker.

Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Gennem din anvendelse af vores hjemmeside og vores app. Vi indsamler oplysninger om, hvordan du anvender tjenesten, når du benytter hjemmesiden eller nogen af vores andre digitale tjenester. Vi indsamler også oplysninger om din navigation på tjenesten, om dine søgninger og hvilke rejseprodukter, du er interesseret i. Gennem vores app indsamler vi anonyme tekniske oplysninger, såsom hvor længe appen er blevet anvendt, og hvilke sider, der vises, for på den måde at kunne udvikle og forbedre appen. Læs mere i vores cookiepolitik

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Falklauritsen.dk indsamler de følgende oplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor:

Brugeroplysninger: Oplysninger om din enhed, f.eks IP-adresse, sprogindstillinger, webindstillinger, operativsystem, platform, skærmopløsning og oplysninger om din geografiske placering. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du interagerer med Apollo, f.eks. hvordan du anvender vores tjenester, herunder responstid for sider, fejl under download, hvordan du nåede frem til og forlod tjenesten, samt leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig. Læs mere i vores cookiepolitik om oplysninger, der indsamles, for at forbedre din brugeroplevelse.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Alle oplysninger anvendes for at levere, udføre og forbedre Apollos tjenester. Apollo behandler dine personlige oplysninger til følgende formål baseret på følgende juridiske årsager:

For at administrere og levere en rejsetjeneste
Apollo behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med administration og levering af rejsetjenester, dvs. for at leve op til aftalen med dig. Dette omfatter blandt andet udstedelse af rejsedokumenter, administration af hotel- og flybookninger, tillægstjenester, udflugter på destinationerne, gennemføring af betaling og administration af eventuelle ændringer før og under din rejse.

For at yde kundeservice
Vi kan anvende dine personlige oplysninger, når du kontakter os med spørgsmål, kommentarer eller f.eks. i forbindelse med klager, for at give dig den kundeservice, du har ret til, i henhold til den aftale, du har indgået med os. Vi behandler dine personlige oplysninger, såsom dit navn og bookingnummer, for at kunne levere servicen i forbindelse med din rejse.

Til kommunikation af informationer
Vi anvender dine personlige oplysninger til kommunikation af informationer via e-mail, sms og/eller telefonsamtaler for at leve op til aftalen med dig. Dette omfatter bl.a. udsendelse af bookingbekræftelse, vigtig information før og under din rejse, tilbud med forbindelse til rejsen, eventuelle uoverensstemmelser, der måtte opstå, og betalingspåmindelser.

Dine kontakt- og bookingoplysninger anvendes også til at sende kundeundersøgelser til dig efter rejsen, så vi kan forbedre og udvikle vores rejsetjenester. Deltagelse i kundeundersøgelser er frivilligt og gennemføres i samarbejde med Reevoo.

Dine personlige oplysninger kan blive gemt i Apollos app, hvis du har valgt at logge ind med bookingnummeret og kodeordet, du har fået af os. Formålet med appen er at give information om din booking, såsom tilbud, udflugter, tips og kort, der er aktuelle for din rejse. Vores app kan også downloades og anvendes uden registrering af personlige oplysninger.

Personlig markedsføring
Dine personlige oplysninger anvendes, så vi gennem direkte markedsføring af vores egne og/eller særskilte udvalgte varer og tjenester fra samarbejdspartnere kan give dig bedre og mere personligt relevante tilbud. Behandling af dine oplysninger finder sted, så vi kan leve op til aftalen med dig og grundet andre berettigede interesser. Apollo anvender bl.a. personlig markedsføring for at: 

  • tilpasse nyhedsbrevet efter dine præferencer og behov baseret på din færden på hjemmesiden (herunder rejsehistorik)
  • påvirke, hvordan indholdet på hjemmesiden ser ud, når netop du besøger den
  • kommunikere på sociale medier og gennem annoncering på andre hjemmesider end apollo.dk

I vores cookiepolitik kan du læse mere om, hvordan Apollo anvender personlig markedsføring.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores reklamemeddelelser.

Til udvikling af virksomheden og vores rejsetjenester og -service
For at udvikle og forbedre vores tjenester og service anvender vi primært anonyme oplysninger på aggregeret niveau til dette formål. Det kan dog hænde, at vi anvender indsamlede oplysninger som f.eks. bruger- og bookingoplysninger, der er relevante for formålet, baseret på vores berettigede interesse for at forbedre vores rejsetjenester og -service til dig i fremtiden.

I overensstemmelse med gældende lov
Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med forpligtelser i henhold til gældende love og bestemmelser i forbindelse med sikkerhed, bogføring, reklamation, immigration og toldkontrol.

Retsgrundlag
Alt i alt behandler vi dine personlige oplysninger i) for at kunne leve op til vores aftale med dig, dvs. administrere og levere din rejse, ii) når du har givet samtykke til, at vi kan behandle dem med henblik på at udsende nyhedsbreve m.m., iii) i overensstemmelse med gældende lov eller iv) fordi der er i vores eller vores samarbejdspartneres berettigede interesse.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Apollo gemmer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at leve op til vores aftale med dig og de formål, oplysningerne blev indsamlet til i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Din rejsehistorik, herunder kontakt-, booking- og helbredsoplysninger gemmes i to (2) år efter hjemkomstdatoen. Vi opbevarer også dine personlige oplysninger af andre årsager end for at leve op til aftalen med dig, f.eks. i overensstemmelse med regnskabsloven. Gældende lov afgør, hvor længe vi gemmer dine oplysninger.

Hvis du er tilmeldt nyhedsbrevet fra Apollo, gemmer Apollo dine personlige oplysninger, så længe du vil fortsætte med at modtage nyhedsbrevet.

Vi kan gemme de samme personlige oplysninger til forskellige formål og i forskellige systemer, derfor kan dit navn findes i vores system, så vi kan levere din rejse, selvom de personlige oplysninger er blevet slettet til markedsføringsformål.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Apollo kan udlevere dine personlige oplysninger til andre virksomheder inden for DER Touristik-koncernen og til omhyggeligt udvalgte tredjeparter. Alle overførsler sker i overensstemmelse med formålene for behandling af personlige oplysninger som beskrevet ovenover. Vi tager alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger håndteres sikkert og med passende beskyttelsesniveau under overføringen til eller deling med de udvalgte tredjeparter.

Aftalepartnere og IT-udbydere
Vi benytter en række eksterne udbydere, der opbevarer og håndterer personlige oplysninger fra os, som udbydere af IT-tjenester og -systemer, webanalysefirmaer, kundeundersøgelser, betalingsmetoder og håndtering af gavekort. Vi deler også dine oplysninger med visse udvalgte samarbejdspartnere, så de kan hjælpe os med at tilpasse vores tilbud og markedsføring til dig.

IT-tjenester og -systemer
Vi benytter en række interne og eksterne systemer til at håndtere dine personlige oplysninger, f.eks. et system til kundeservice og bookinger, og et system til dataforvaltning og dataforbedring. Oplysningerne behandles i disse systemer for bl.a. at levere og administrere din rejse, udføre kundeservice og levere andre relevante tjenester som udflugter eller transfer.

Webanalysefirmaer
For at du som bruger får den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside, anvender vi eksterne leverandører for at hjælpe med personlig markedsføring, analyse af brugeraktivitet og feedback fra brugere af vores hjemmeside. De oplysninger, der håndteres, kommer primært fra cookies. Læs mere i vores cookiepolitik.

Behandler vi dine oplysninger i tredjelande?

Apollo arrangerer rejser til hele verden, hvorfor vi kan overføre dine personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere (f.eks. hoteller, flyselskaber eller andre aktører) eller leverandører uden for EU/EØS. Hvis personlige oplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, tager Apollo alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger håndteres sikkert og med passende beskyttelsesniveau.

Dine rettigheder

Apollo er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. På din anmodning eller på eget initiativ vil vi tilrette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, der viser sig at være forkerte, ufuldstændige eller misvisende.

Du har ret til at anmode om adgang til eller rettelse og i nogle tilfælde sletning af dine personlige oplysninger, anmode om begrænsning af den fortsatte behandling af dine oplysninger, og du har ret til at modsætte dig behandlingen (hvis du f.eks. er i tvivl om, hvorvidt oplysningerne er korrekte, eller om behandlingen er lovlig). Den dataansvarlige kommer til at underrette hver modtager om, hvilke personlige oplysninger der er blevet angivet i henhold til afsnittet "Hvem deler vi dine oplysninger med?" i forhold til eventuelle rettelser eller sletning af oplysninger, samt begrænsning af behandling af oplysninger, der finder sted i henhold til dette punkt. 

Du har ret til dataportabilitet, dvs. en ret til på visse betingelser at indhente og overføre dine personlige oplysninger til en anden dataansvarlig.

Med en underskrevet skriftlig ansøgning har du ret til gratis at få et udskrift af registret fra Apollo, der bl.a. viser hvilke personlige oplysninger, vi har registreret om dig, formålet med behandlingen og hvilke modtagere, der har eller modtager oplysningerne.

Hvis du ikke ønsker, at Apollo behandler dine personlige oplysninger, f.eks. i forbindelse med direkte markedsføring, har du ret til når som helst at annullere dit samtykke og/eller afmelde dig vores reklamemeddelelser. Når vi har modtaget din annullering, ophører vi med at behandle dine personlige oplysninger til det formål, du gav samtykke til.

Du har ret til at klage til Datainspektionen, hvis du mener, at Apollo behandler dine personlige oplysninger i strid med gældende lovgivning om databeskyttelse. Læs mere på www.datatilsynet.dk/.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du overlader dine personlige oplysninger til os. Apollo har derfor truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning.

Cookiepolitik

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse. Læs mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger i vores cookiepolitik.

Ændringer af denne fortrolighedspolitik

Fra tid til anden ændrer vi fortrolighedspolitikken. Vi giver dig besked i god tid om ændringer af politikken i overensstemmelse med gældende lov. Vi lægger også en opdateret politik på vores hjemmeside. Den opdaterede politik får en anden dato og udgavenummer. Besøg venligst hvor hjemmeside regelmæssigt for opdateringer.